Välkommen till RemaSawco

Fokus för vår framtida utveckling av det Det Digitala Sågverket är produkter, projekt och styrsystem som möjliggör integration, spårbarhet och utbytesökning.

 

http://www.remasawco.se/media/1385/trae-och-teknik_alla.png

http://www.remasawco.se/media/1385/trae-och-teknik_alla.png

RemaSawco har förvärvat det finska företaget Limab Oy, som är verksamt inom beröringsfri mätteknik med tillämpningar mot sågverksindustrin. 1 juni påbörjade vi vår gemensamma resa under samma namn.
Limab Oy ändrar alltså namn till RemaSawco Oy i och med samgåendet.

 

Vi stärker vår gemensamma position och kompletterar vår totala leverans. De skapar också tillgång till en större geografisk marknad för hela företaget, genom Limab Oy:s starka position i Finland, Baltikum och Ryssland kompletterat med RemaSawcos starka position i övriga Norden och NordAmerika.

Läs mer här!